Prostorno planiranje i urbanizam

Prostorni plan područja posebnih obilježja [PPPPO]

Prostorni plan područja posebnih obilježja Tramuntane
Prostorni plan područja posebnih obilježja NP “Plitvička jezera”

Prostorni plan županije [PPŽ]
Prostorni plan Ličko-senjske županije [Izmjene i dopune]
Prostorni plan uređenja općine/grada i izmjene i dopune [PPUO/PPUG]

Prostorni plan uređenja Općine Brela

Prostorni plan uređenja Općine Cerovlje
Prostorni plan uređenja općine Čavle
Prostorni plan uređenja Općine Fužine
Prostorni plan uređenja Općine Generalski Stol sa smanjenim sadržajem
Prostorni plan uređenja Općine Gornji Bogićevci
Prostorni plan uređenja Općine Gračišće
Prostorni plan uređenja Općine Gračišće
Prostorni plan uređenja Općine Kanfanar
Prostorni plan uređenja Općine Krnjak
Prostornog plana uređenja Općine Lastovo
Prostorni plan uređenja Općine Lovran
Prostorni plan uređenja Općine Lupoglav
Prostorni plan uređenja Općine Nijemci
Prostorni plan uređenja Općine Okučani
Prostorni plan uređenja Općine Perušić
Prostorni plan uređenja Općine Pićan
Prostorni plan uređenja Općine Povljana
Prostorni plan uređenja Općine Slivno
Prostorni plan uređenja Općine Sveta Nedelja [i Izmjene i dopune]
Prostorni plan uređenja Općine Sveti Lovreč
Prostorni plan uređenja Općine Tinjan
Prostorni plan uređenja Općine Vrbnik
Prostorni plan uređenja Općine Vinodolska
Prostorni plan uređenja Grada Bakra
Prostorni plan uređenja Grada Cresa
Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice
Prostorni plan uređenja Grada Donjeg Miholjca
Prostorni plan uređenja Grada Ivanca
Prostorni plan uređenja Grada Ivanca
Prostorni plan uređenja Grada Koprivnice
Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice
Prostorni plan uređenja Grada Kraljevice
Prostorni plan uređenja Grada Krka
Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave
Prostorni plan uređenja Grada Novalje

Prostorni plan uređenja Grada Opatije
Prostorni plan uređenja Grada Opuzena
Prostorni plan uređenja Grada Paga
Prostorni plan uređenja Grada Raba
Prostorni plan uređenja Grada Slavonskog Broda
Prostorni plan uređenja Grada Trogira
Prostorni plan uređenja Grada Zaprešića
Prostorni plan uređenja Grada Zlatara

Generalni urbanistički plan [GUP]
Generalni urbanistički plan Bjelovara
Generalni urbanistički plan Kutine
Generalni urbanistički plan Grada Zaprešića

Urbanistički plan uređenja [UPU]
Urbanistički plan uređenja naselja Bednja – Općina Bednja
Urbanistički plan uređenja Grada Iloka – Grad Ilok
Urbanistički plan uređenja Zapad 3 – Grad Bjelovar
Urbanistički plan uređenja Sjever 2 u Bjelovaru – Grad Bjelovar
Urbanistički plan uređenja Industrijske zone Čazma-Zapad – Grad Čazma
Urbanistički plan uređenja područja hotel “Neptun” – Villa Elita na Babinom Kuku – Grad Dubrovnik
Urbanistički plan uređenja naselja Fužine – Općina Fužine
Urbanistički plan uređenja Ivanca – Grad Ivanec
Urbanistički plan uređenja Ivanca [Izmjene i dopune] – Grad Ivanec
Urbanistički plan uređenja naselja Novi Vinodolski – Grad Novi Vinodolski
Urbanistički plan uređenja naselja Ičići – Grad Opatija
Urbanistički plan uređenja naselja Opatija – Grad Opatija
Urbanistički plan uređenja naselja Kosinjski Bakovac – Općina Perušić
Urbanistički plan uređenja naselja Perušić – Općina Perušić
Urbanistički plan uređenja poduzetničke zone Pićan-Jug – Općina Pićan
Urbanistički plan uređenja zone “Kamenolomi” – Općina Polača
Urbanistički plan uređenja Turističke zone Bas – Općina Povljana
Urbanistički plan uređenja naselja Povljana Jug – Općina Povljana
Urbanistički plan uređenja središta naselja Rakovica – Općina Rakovica
Urbanistički plan uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo – Grad Rijeka
Urbanistički plan uređenja gradskog područja Gornja Drenova – Grad Rijeka
Urbanistički plan uređenja gospodarske proizvodne zone “Ðuro Ðaković” u Slavonskom Brodu – Grad Slavonski Brod
Urbanistički plan uređenja Kamenoloma “Šumber” – Općina Sveta Nedelja
Urbanistički plan uređenja zone gospodarske namjene Sveta Helena – Grad Sveti Ivan Zelina
Urbanistički plan uređenja Zaton – Grad Šibenik
Urbanistički plan uređenja Odra II – Grad Zagreb
Urbanistički plan uređenja Golf igrališta Crveni vrh – Grad Umag
Urbanistički plan uređenja Golf igrališta Markocija – Grad Umag
Urbanistički plan uređenja Urbanistički plan uređenja šireg središta grada Vukovara – Grad Vukovar

Urbanistički plan uređenja naselja Lopud – Grad Dubrovnik

Urbanistički plan uređenja TZ Lanterna – Općina Tar – Vabriga

Detaljni plan uređenja [DPU]
Detaljni plan uređenja radne zone u naselju Cernik – Općina Cernik
Provedbeni urbanistièki plan “Čazma-Jug” [Izmjene i dopune] – Grad Čazma
Detaljni plan uređenja “Uvala Lapad i šetalište kralja Zvonimira” – Grad Dubrovnik
Detaljni plan uređenja trgovaèkog centra “Lidl” u Gospiću – Grad Gospić
Detaljni plan uređenja stare jezgre Grada Iloka – Grad Ilok
Detaljni plan uređenja zone C-3 u Ivancu – Grad Ivanec
Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca [Izmjene i dopune] – Grad Ivanec
Detaljni plan uređenja zone užeg centra Ivanca [Izmjene i dopune u dijelu građevne čestice P-179] – Grad Ivanec
Detaljni plan uređenja zone “17” u Kutini – Grad Kutina
Detaljni plan uređenja središta Kutine [I. izmjene i dopune] – Grad Kutina
Detaljni plan uređenja zone malog gospodarstva u Novoj Gradiški – Grad Nova Gradiška
Detaljni plan uređenja poslovno-trgovaèkog centra u Novoj Gradiški – Grad Nova Gradiška
Detaljni plan uređenja poslovno-trgovaèkog centra u naselju Zrinskih – Grad Nova Gradiška
Detaljni plan uređenja zone “Župa-Jug” – Grad Nova Gradiška
Detaljni plan uređenja dijela centralne zone Grada Novalje – Grad Novalja
Detaljni plan uređenja “Zagori” – Grad Novi Vinodolski
Detaljni plan uređenja dijela radne zone u Okučanima – Općina Okučani
Detaljni plan uređenja Belveder – Grad Opatija
Detaljni plan uređenja Ičića – Grad Opatija
Detaljni plan uređenja Neptun – Grad Opatija
Detaljni plan uređenja garaže i dječjeg igrališta Slatina [Izmjene i dopune] – Grad Opatija
Detaljni plan uređenja dijela zone urbanih funkcija u Opuzenu – Grad Opuzen
Detaljni plan uređenja centralne zone Opuzena – Grad Opuzen
Detaljni plan uređenja dijela centralne zone grada Opuzena [Izmjene i dopune] – Grad Opuzen
Detaljni plan uređenja “Donji Kosinj – Kosinj Most” – Općina Perušić
Detaljni plan uređenja gospodarske zone Konjsko Brdo – Općina Perušić
Detaljni plan uređenja zone “Primat” – Općina Polača
Detaljni plan uređenja zone “Rasti-Vitković” – Općina Polača
Detaljni plan uređenja “Podcentar grada Poreča” – Grad Poreč
Detaljni plan uređenja dijela radne zone R11 – Grad Rijeka
Detaljni plan uređenja Uvale Duba – Općina Slivno
Detaljni plan uređenja Industrijske zone “Trn” – Općina Široki Brijeg
Detaljni plan uređenja gradskog naselja “Vrace” – Općina Široki Brijeg
Detaljni plan uređenja povijesnog grada Drivenika – Općina Vinodolska
Detaljni plan uređenja zone “Funtana – Istok” – Općina Vrsar / Općina Funtana
Detaljni plan uređenja dijela urbanog područja Grada Zaprešića na ulicu Pavla Lončara – Grad Zaprešić