Upoznajte naš tim

Naš tim

U Urbanističkom institutu Hrvatske zaposlen je interdisciplinarni tim koji učinkovito, kreativno i kvalitetno pruža sve usluge na jednome mjestu.

mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Direktor

Juraj Dusper, dipl.oec.

Zamjenik direktora

Tamara Mihinjač Pleše, dipl.ing.arh.

Izvršna direktorica za poslovnu koordinaciju

Dunja Ožvatić, dipl.ing.arh.

Izvršna direktorica za stručnu i tehničku koordinaciju

Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh.

Savjetnica direktora

Daliborka Pavlović, građ.tehn.

Karlo Žebčević, mag.oecol.et prot.nat. i mag.ing.agr.

Doris Horvat, mag.ing.kraj.arh.

Ivan Peršić, mag.ing arh.urb.

ovlašteni arhitekt

Karlo Ivančić, mag.ing arh.i urb.

arhitekt

Daniela Nagradić, mag. ing.kraj.arh.

krajobrazna arhitektica

Katarina Vukojević, bacc.ing.aedif.

Slađana Martinović

tajnica