Upoznajte naš tim

Naš tim

U Urbanističkom institutu Hrvatske zaposlen je interdisciplinarni tim koji učinkovito, kreativno i kvalitetno pruža sve usluge na jednome mjestu.

mr.sc. Ninoslav Dusper, dipl.ing.arh.

Direktor

Juraj Dusper, dipl.oec.

Zamjenik direktora

Tamara Mihinjač Pleše, dipl.ing.arh.

Izvršna direktorica za poslovnu koordinaciju

Dunja Ožvatić, dipl.ing.arh.

Izvršna direktorica za stručnu i tehničku koordinaciju

Terezija Mirković Berković, dipl.ing.arh.

Savjetnica direktora

Daliborka Pavlović, građ.tehn.

Karlo Žebčević, mag.oecol.et prot.nat. i mag.ing.agr.

Slađana Martinović

tajnica

Ivan Peršić, mag.ing arh.urb.

Karlo Ivančić, mag.ing arh.urb.

Danko Vojnović, mag.ing arh.urb.

Katarina Vukojević, bacc.ing.aedif.

Ilma Begović, dipl.ing.arh.